De individuele scan

In deze scan krijg je inzicht in de balans van je relationele netwerk. Door dit inzicht kun je ook voor jezelf bepalen waar je in de komende periode aan zou willen werken en welke relaties in balans zijn. Door het genogram krijg je ook een overzicht van de mensen die existentieel met jou verbonden zijn. Vervolgens krijg je inzicht in je ontwikkelde psychologische vermogens. Dit inzicht kan helpend zijn om meer te begrijpen van je eigen gedrag, maar ook om specifieker te werken aan ontwikkeling van een bepaald vermogen. Het mooie van psychologische vermogens is namelijk dat ze kunnen groeien. Vervolgens krijg je een beeld van jouw patronen in interacties. Hoe communiceer je, wat is specifiek jouw kracht in communicatie en waar liggen je valkuilen? Vanuit deze patronen krijg je ook zicht op een aantal specifieke kwaliteiten die bij jou als persoon horen, op de eigenschappen van deze kwaliteiten en op de invloed die deze kwaliteiten hebben op anderen. Daarna maken wij in deze scan je relationele velden zichtbaar en de constructieve en de contraproductieve krachtvelden. Als eindresultaat komen er verschillende aandachtsgebieden naar voren die jouw persoonlijke coach met je zal bespreken. Uiteraard ben jij vrij of je hier wel of niet iets mee wilt doen.
Het invullen van deze individuele scan zal ongeveer 1 uur duren. Je kunt deze scan in verschillende fases maken. Je hoeft dus niet de hele scan in 1 keer te maken. Steeds wanneer je stopt, kun je op een link klikken waardoor de scan opgeslagen wordt. Jij krijgt in je e-mailbox een link van ons doorgemaild. Als je op die link klikt, kom je weer in de scan bij het hoofdstuk waar je gebleven was.  Als de scan compleet is ingevuld, krijg je een bericht van je coach. Je kunt vervolgens met hem of haar een afspraak maken om je scanresultaat te bespreken. Daarna ontvang je het hele rapport digitaal.