De teamscan

Mensen zijn uniek en teams zijn daarom ook uniek. Ieder team bestaat uit de optelsom van de gaven, talenten en competenties van de teamleden en uit de bijzondere dynamiek van de persoonlijkheidsprofielen van deze mensen. De unieke structuur, zoals beschreven in de uitleg van de individuele scan, krijgt een bijzondere wending door de unieke samenwerking van ieder team. We noemen dit ook wel dialectiek. De wederzijdse beïnvloeding van mensen die met elkaar werken. Dit kan tot geweldige resultaten leiden, mits er inzicht is hoe deze unieke eigenschappen in het team werken. Het zichtbaar maken van deze eigenschappen kan het team helpen effectiever samen te werken, meer gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Onvoldoende inzicht in deze dynamiek brengt in de praktijk veel ergernis met zich mee. Mensen die elkaar niet begrijpen, elkaar bestrijden en zelfs elkaar gaan mijden. Dat kost zowel de organisatie als de mensen die in dit team werken veel tijd, energie en geld.